Jeroen Vermeire, Sculptor

English
Jeroen Vermeire was born in Flanders in 1960.
From a young age, he was fascinated by the human body and started to attend courses in Anatomy at the University of Gand at the same time as nude studies at the Fine Arts Academy.
He learned the techniques and secrets of stone carving by participating as a sculptor in the restoration of the cathedral of Antwerp.
Vermeire moved to the province of Siena in 1985 and developed his study of the human body using live models, designing and moulding directly in plaster and clay.
He began to explore the infinite possibilities of materials by working also in marble and bronze.
In his works, he seeks to release the skeleton, the body and emotions of man.
His sculptures are timeless, without memory, and pay tribute to the obssessive search for the essential forms of man.

Italiano
Jeroen Vermeire nasce nelle Fiandre nel 1960.
Sin da giovane rimane affascinato dal corpo umano ed inizia a seguire corsi di anatomia all'Università di Gand affiancandoli agli studi di nudo presso la locale Accademia delle Belle Arti.
Apprende le tecniche e i segreti della lavorazione della pietra partecipando come scultore al restauro della cattedrale di Anversa.
Si trasferisce in provincia di Siena nel 1985 ed approfondisce lo studio della figura umana avvalendosi di modelli: disegna dal vero e modella in diretta in gesso ed argilla.
Inizia a sondare le infinite possibilità della materia lavorando anche il marmo e il bronzo.
Nelle sue opere cerca di far emergere lo scheletro, l’ossatura corporea ed emotiva dell’uomo.
Le sue sono sculture senza memoria, quasi fuori dal tempo e testimoniano l’ossessiva ricerca delle forme essenziali dell’umano.

Nederlands
Jeroen Vermeire werd geboren in Vlaanderen in 1960.
Van jongsaf aan is hij gefascineerd door het menselijk lichaam.
Hij begint anatomieles te volgen aan de Gentse Universiteit en tegelijk levend model aan de kunstacademie.
Hij leert de techniek en de geheimen van het steenkappen en werkt als beeldhouwer aan de restauratie van de kathedraal van Antwerpen.
In 1985 verhuist hij naar Toscane, in de buurt van Siena, en verdiept er zich in de studie van het menselijk lichaam door gebruik te maken van levend model.
Hij tekent en boetseert in plaaster en klei.
Hij ontdekt de eindeloze mogelijkheden van materialen als marmer en brons.
In zijn beeldhouwwerk komt een beenderige skeletstructuur en een lichamelijke emotie tot uiting.
Zijn beelden staan los van de tijd, en getuigen van een obsessieve zoektocht naar de wezenlijke vorm van de mens.

Jeroen.jpg

Contact:


Tel: (+39) 339 2637373
email: jeroenvermeire@gmail.com

Today he is living in Tuscany (Siena)